Arbetsprov animering och illustrationer, Animering för digitala kanaler

Animerade illustrationer för DIGG.
DIGG har fastställt sju principer för att tillgängliggöra information, som ska stödja arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande. För att kommunicera dessa principer internt skapade vi en presentation med animerade illustrationer. Illustrationerna, som vi gjorde både animerade och statiska, ingick i ett större arbete som omfattade presentationer för skärm och trycksaker.