Arbetsprover

Exempel på arbeten för Myndigheten för digital förvaltning

1. Animerade filmer

Då DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) anordnade hackatonet Hack för Sweden producerade vi en mängd informations- och marknadsföringsmaterial. Bland annat dessa två filmer.

2. Film

DIGG står bakom tjänsten dataportal.se. Här en film som vi producerade för dem.

3. Banners och digitalt

Med DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har vi ramavtal beträffande reklambyråtjänster och grafisk formgivning. För DIGG har vi löpande gjort arbete med att utforma kommunikations- och informationsinsatser. DIGG driver en portal för öppna data – dataportal.se. Vi utformade en kampanj för att marknadsföra, öka kännedomen om, och inspirera till användande av dataportal.se och därigenom även öka kännedomen om DIGG.

Kampanjen omfattade såväl digitalt som tryckt material och profilmaterial. Filmerna här visar några exempel på banners från kampanjen. 

4. Illustrationer och infografik

DIGG har fastställt sju principer för att tillgängliggöra information, som ska stödja arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande. För att kommunicera dessa principer internt skapade vi en presentation med animerade illustrationer. Målgruppen var anställda inom DIGG.
Illustrationerna presenteras som gif-animationer.
De länkade pdf:erna nedan visar exempel på andra illustrationer för DIGG

5. Trycksaker

Vi producerar löpande trycksaker för DIGG. Här ett par exempel.

    

 

5. Utställningar och skyltar

Vi producerar rolluper och annat displaymaterial för DIGG. Här exempel på rolluper.