Arbetsprover

Exempel på arbeten för Ekobrottsmyndigheten

1. Årsredovisningar

Med Ekobrottsmyndigheten har vi ramavtal som fullservicebyrå. För Ekobrottsmyndigheten har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser, så som:

Årsredovisningar, bildretuscheringar, rapporter, trycksaker, annonser, infografik, illustrationer, powerpointpresentationer och webb.

Klicka på pdf-ikonerna för att se årsredovisningarna som pdf:er.
Arbetet med årsredovisningen 2020 pågick mellan 1/2 – 30/3 2021
Lene Idermark; Originalare och Grafisk formgivare
Martin Lagerwall: Projektledare och Grafisk formgivare

       
2018       2019      2020

2. Digitalt

Vi har producerat såväl webb som powerpointpresentationer för Ekobrottsmyndigheten. Bilden visar ett exempel från en presentation som riktar sig externt.

3. Trycksaker

Med Ekobrottsmyndigheten har vi ramavtal som fullservicebyrå. För Ekobrottsmyndigheten har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser, så som: årsredovisningar, bildretuscheringar, rapporter, trycksaker, annonser, infografik, illustrationer, powerpointpresentationer och webb.

Klicka på pdf-ikonerna för att se trycksaker som pdf:er.
Arbetet med 
folder 1 om brottsförebyggande arbete pågick mellan 4/2-30/2 -21
Lene Idermark; Originalare och Grafisk formgivare
Martin Lagerwall: Projektledare och Grafisk formgivare

     
1               2