Om Idermark och Lagerwall

1. Kontaktuppgifter
Idermark och Lagerwall Reklam AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Org.nummer: 556798-2581

Innehar F-skatt

Kontakt- och kundansvarig: Martin Lagerwall
martin@idermarkochlagerwall.se
Telefon: 070-917 45 04

Webbplats: idermarkochlagerwall.se

E-post: info@idermarkochlagerwalll.se

2. Om Idermark och Lagerwall
Grundades 2006.
Verksamma i hela Sverige.

Vi som arbetar i företaget har arbetat med reklam och marknadsföring, både som köpare och som producenter av reklambyråtjänster och har stor förståelse för våra uppdragsgivares utmaningar. Vi strävar efter ett nära, öppet och personligt samarbete. Vi är lyhörda för våra kunders behov och har hög integritet i våra förslag och lösningar.

Idermark och Lagerwall Reklam AB har företag, myndigheter och organisationer som kunder. Vi har en strategisk grupp med projektledare och skribenter som arbetar med analysarbete och planering. Vi har en kreativ avdelning med art directors, konceptutvecklare, webbdesigners, produktionsledare som arbetar fram kommunikationskoncept för att uppnå uppsatta kommunikationsmål. Att ständigt följa upp våra insatser och trender inom kommunikationsområdet är en självklarhet.

Vi har hög kapacitet och leveranssäkerhet och är vana att arbeta med flera uppdrag samtidigt, såväl komplexa kommunikationsprojekt över längre tid som projekt med korta ledtider.

Vår affärsidé är att med nyfikenhet, lyhördhet, kreativitet och integritet leverare högkvalitativa kommunikationslösningar.

Idermark och Lagerwall reklam AB är anvarsförsäkrade i Länsförsäkringar.

Idermark och Lagerwall Reklam AB ägs av två medarbetare som arbetar aktivt i företaget.

3. Personal och kompetens
Samtliga har lång och gedigen kompetens inom respektive område. Vi anlitar externa konsulter vid behov som till exempel fotografer med unik kompetens, filmteam, radioproducenter, mässproducenter med flera. Idermark och Lagerwall arbetar i nätverksform. Arbetsgruppen blir dynamisk efter hur mycket pesonal och kompetens som uppdraget kräver. Det medför även att det alltid finns personal om någon skulle sluta eller bli sjuk. Det gör att vi kan tillhandahålla avtalad kompetens och resurser i vår arbetsgrupp gentemot avtalad kund.

Våra tjänster
Vi gör både stora och små kommunikationsprojekt. Det kan handla om allt från målgruppsanalyser, kommunikationsstrategier, kampanjupplägg och intern/extern information i olika mediekanaler som annonser, radio, tv, webb, sociala medier, utomhus, broschyrer, rapporter, årsredovisningar m.m. Våra rekommendationer till kommunikationskoncept utgår alltid från kunden och kundens behov.

Våra kompetensområden
• Analys/ strategi/ konceptutveckling • Utformning och uppföljning av kommunikations- och varumärkesplattform • Kampanjer • Idé/kreativ utformning • Projektledning • Tillgänglighetsanpassning • Att skriva lättläst text och översättningar • Grafisk formgivning • Illustrationer • Illustrationer och infografik • Originalproduktion inkl. webb • Digital kommunikation, film, poddar, webbutveckling • Copywriting • Event/mässor/utställningar • Produktionsledning

4. Arbetssätt och kvalitetssäkring.
Idermark och Lagerwall arbetar i tät dialog och kontinuerliga avstämningar med uppdragsgivaren.

Vi säkerställer alltid bl a att:

• Alla inblandade är engagerade, tar ansvar och har rätt erfaranhet och kompetens.
• Fokus alltid ligger på uppdragsgivarens bästa i fråga om önskemål, behov och krav.
• Tjänster utförs på överenskommet sätt, vid överenskommen tidpunkt och till överenskommen kostnad.
• Det finns en stark samverkan mellan uppdragsgivare och oss för att säkerställa en optimal arbetsgång och att all viktig information nås av rätt mottagare.
• Viktiga beslut är övervägda och faktabaserade.
• Konfidentiell eller annan känslig information hanteras på ett etiskt sätt och aldrig lämnar arbetsgruppen.
• Alltid se till att vi blir lite bättre.

Vi arbetar i enlighet med ALG 10, som är leveransvillkor för grafiska prestationer. Dessa är utarbetade
av Grafiska Företagens Förbund, Annonsörföreningen, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Reklamförbund och Sveriges Tidskrifter. ALG 10 reglerar att all hantering, från offerering och mottagande av order till leverans och fakturering, sköts på ett fackmässigt sätt.

Arbetsprocess
Vår arbetsprocess säkerställer att rätt saker görs vid rätt tillfällen. Detta för att vi ska bli så effektiva som möjligt avseende effekt, måluppfyllelse och kostnad.

Processens steg är som följer:
• Planering och analys: Första steget är att definiera mål för uppdraget samt att i förekommande fall analysera vad avsändaren står för hos sin omvärld, vad avsändaren vill uppfattas som, andra aktörer och hur är dessa positionerade, vem som är den tilltänkta målgruppen etc, och utifrån detta utforma kommunikations- och aktivitetsplan. Detta ligger sedan till grund för genomförandet.
• Utformning och genomförande: Utifrån uppsatta mål och resultat av analyser genomförs aktiviteten i valda medier, som trycksaker, webb, film eller annat.
• Uppföljning och avstämning: Kontinuerligt under arbetets gång sker avstämningar med uppdragsgivaren.
• Mätning och återkoppling: Efter avslutad aktivitet följs denna upp och återkoppling sker med uppdragsgivaren. Effektmätning görs i förekommande fall.

5. Hållbarhet.
Vi arbetar med idéer och kommunikation. Om det så rör sig om att skapa en aktivitet för ökad kännedom, utveckla ett varumärke eller producera en informationskampanj så ska detta förpackas till ett budskap som utgår från en stark idé. Rätt sak ska sägas på rätt sätt till rätt målgrupp för att nå önskad effekt. Och ibland kanske rätt sak ska sägas på ”fel” sätt, för att det är oväntat och just därför blir ännu effektivare…

6. Miljö
Idermark och Lagerwall Reklam har en uttalad miljöpolicy som vi arbetar utifrån och vill att våra leverantörer också ska ställa upp på. Den är som följer:

• Vårt miljöarbete utmärks av målsättningen att minimera all skadlig miljöpåverkan.
• Vi skall sträva efter att göra personal och vår omvärld medvetna om miljöproblem och hur man ska agera för att främja en hållbar utveckling.
• Miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut.
• Vårt miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.

Detta innebär konkret att:
• Förbrukningsvaror och annan utrustning skall minimeras och återvinnas på ett ekoeffektivt sätt.
• Ställa krav på leverantörer genom att köpa produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan.
• Vi ska i möjligaste mån samordna resor.
• Elektrisk apparatur såsom datorer, belysning och annat ska stängas av om det inte används.
• Minska pappersförbrukning genom att se över och ta bort onödiga utskick och utskrifter och istället öka användandet av digital lagring och e-post.

7. Kunder
Vi tror på långa och nära kundrelationer. Vi har ett flertal ramavtal med myndigheter vilket vittnar om hög kreativitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Några av våra nuvarande ramavtalskunder inom offentliga sektorn är Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för Delaktighet; MFD, Mölndals Stad, Västerviks kommun, Olofströms Näringsliv, Nordens Välfärdscenter; NVC, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Ekobrottsmyndigheten mm. Vi har arbetat med kunder inom offentliga sektorn i många år och haft ramavtal med många myndigheter, kommuner, landsting och länsstyrelser i Sverige. Utöver offentliga sektorn finns också flera kunder inom business to business och ideella organisationer.

Myresjökök LRF GöteborgsOperan Göteborgs Stadsteater Blic Fiat Swedac (ramavtal) Alingsås Kommun (ramavtal) Partille Kommun (ramavtal) Marks Kommun (ramavtal) GöteborgsSymfonikerna Stiftelsen Stenstaden AB Bostäder i Borås (ramavtal) Västra Götalandsregionen Arbetsmiljöverket (ramavtal) Lerums kommun (ramavtal) Centrala Älvstaden (ramavtal) Förbo (ramavtal) Migrationsverket (ramavtal) Länsstyrelsen i Kalmar län (ramavtal) Regionförbudet i Kalmar län (ramavtal) Nordiens välfärdscentrum; Sthlm (ramavtal) Brottförebyggande Rådet; Sthlm (ramavtal) Universitetskanslerämbetet; Sthlm (ramavtal) Mölndals stad (ramavtal) Västerviks kommun (ramavtal) Olofströms Näringsliv, Techtank (ramavatal) Skövde Kommun (ramavatal) Vimmerby energi (ramavatal) Länsstyrelsen i Stockholmslän (ramavatal) Myndigheten för Delaktighet; MFD (ramavatal) Visit Blekinge, (ramavatal) VO-collage för Kalmar Län. Östhammars kommun (ramavatal) Länsstyrelsen i Jämtlands län (ramavatal) Ekobrottsmyndigheten (ramavatal) Sävsjö kommun (ramavatal) Nybro kommun (ramavatal) Göteborg Stad (ramavatal) Länsstyrelsen i Sörmlands län (ramavatal)