Idermark och Lagerwall Reklam AB

 

Vi är en hållbar fullservicebyrå inom kommunikation, information, marknadsföring och reklam. Vi utför uppdragen från ax till limpa, idé till färdig produktion, oavsett om det gäller en enklare formgivning eller en komplett kampanj.

 

Några exempel på arbeten

Projekt i flera medier

Vi skapar kommunikation i alla medier. Ett exempel på ett projekt som innefattade såväl digitalt som ljud och fysiskt skyltmaterial är informationskampanjen vi gjorde om våtmarker i Kiladalen för Länsstyrelsen i Södermanland.

$

Film och sociala medier

Exempel på en kampanj i sociala medier är den rekryteringskampanj vi utförde för Göteborgs Spårvägar. Här ett exempel från kampanjen.

$

Rapporter

Vi layoutar och formger rapporter och andra typer av trycksaker och informationsmaterial. Här ett exempel på en rapport för Folke Bernadotteakademien. Den gjorde vi i fransk och engelsk upplaga. Vi arbetar även med andra språk såsom arabiska, persiska, dari mfl.

#

Film

Exempel på informationskampanj i form av filmer för Göteborgs Stad. Kampanjen består av ett antal filmer om föräldrastöd. Här en trailer för en av filmerna.

#

Film – kampanj

Kampanjer kan gestaltas och utformas på olika sätt. För att marknadsföra programmen på Hulebäcksgymnasiet skapade vi en film för varje program. Här ett exempel.

$

Redaktionellt

Vi gör redaktionellt innehåll för olika typer av medier. Ett exempel är tidningen Framtid Ånge på uppdrag av Ånge Kommun. Här skapar vi allt innehåll, såväl text som bild, och skapar layout och grafisk form. Från ax till limpa.

$

Digitalt

Exempel på banner som var en del i en marknadsföringskampanj som vi arbetade fram för dataportal.se/DIGG.

#

Webb

Vi arbetar med webb och andra digitala produktioner. Här ett exempel för Techtank/Olofströms näringsliv.

#

Årsredovisningar

Årligen producerar vi årsredovisningar för våra uppdragsgivare. Exemplen visar produktioner för Göteborgs spårvägar, Ekobrottsmyndigheten och Gårdstensbostäder.

$

Trycksaker, tidningar och rapporter

och annat tryckt material producerar vi regelbundet för våra uppdragsgivare. Här ett exempel på årligt återkommande magasin för Nordens välfärdscenter.

$

Grafiska profiler/visuella identiteter

Det är viktigt för varje organisation att vara tydlig i sin kommunikation och att identiteten återspeglas i den. Vi arbetar fram våra uppdragsgivares profiler. Till exempel den här för Sveriges Vattenmyndigheter.

#

Visualiseringar och infografik

kan se ut på olika vis. Här i form av film för Myndigheten för digital förvaltning.

#

Illustrationer

Vi arbetar både desktoppat och ”old school” med papper, penna och pensel. Exemplet med skräntärnan är från en serie illustrationer för Naturum Stendörren, ett naturreservat i Södermanland.

$

Tillgänglighetsanpassningar

För att alla, oavsett om man har en synnedsättning eller ej, ska kunna ta del av innehållet i digitala publikationer så tillgänglighetsanpassar vi dessa. Här för Länsstyrelsen i Jämtland och Härjedalen.

$

Kampanjer

Vi utformar kampanjer av alla de slag. För Mölndals stad skapade vi ett koncept som vi kallade Mölndals smutskastningskampanj, och producerade en kännedomskampanj som omfattade allt från bildekaler till giveaways. Här exempel från en av  trycksakerna i kampanjen.

#

Film

och animationer. Vi gör alla typer av rörligt material. För Länsstyrelsen i Södermanland gjorde vi en serie filmer om landsbygdsutveckling. Det här är en av dem.

#

Copy och skribent

På samma sätt som vi gestaltar budskap visuellt så gör vi det också i ord. Såväl taglines som redaktionella texter. Här ett exempel för Gårdstensbostäder.

$

Mätningar och undersökningar

Efter en genomförd kampanj kan man vilja veta hur det gick. Man kan också vilja undersöka vad en viss målgrupp har för attityd till en specifik företeelse. Då genomför vi en undersökning. Exemplet är från en attitydundersökning för Mölndals stad.

$

Kompetensområden

Vi arbetar med idéer och kommunikation. Om det så rör sig om att skapa en aktivitet för ökad kännedom, utveckla ett varumärke eller producera en informationskampanj så ska detta förpackas till ett budskap som utgår från en stark idé. Rätt sak ska sägas på rätt sätt till rätt målgrupp för att nå önskad effekt. Och ibland kanske rätt sak ska sägas på ”fel” sätt, för att det är oväntat och just därför blir ännu effektivare…

Analys

Första steget är att förstå vår uppdragsgivare och definiera mål för uppdraget. Vad ska vi kommunicera, till vem och varför?

Strategi

Vi formulerar vad som ska sägas och vilka aktiviteter som ska utföras för att vår kommunikation ska bli effektiv.

Konceptutveckling

Utifrån framarbetade idéer och strategier skapar vi starka koncept för effektiv kommunikation.

Varumärkesutveckling

Starka varumärken har en tydlig identitet. Vi arbetar med att ta fram varumärkesplattformar och visuella identiteter.

Produktion

Vi producerar allt från grafisk form till kompletta kampanjer. Tryckt, digitalt, film, webb mm.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgängliga dokument är vad det låter som. Filer som gjorts tillgängliga för alla, även för de som inte kan läsa på skärmen.

Vår arbetsmodell

Vår arbetsmodell säkerställer att rätt saker görs vid rätt tillfällen. På så sätt blir vi så effektiva som möjligt avseende effekt, måluppfyllelse och kostnad. Utgångspunkten i varje projekt är givetvis uppdragsgivarens avsikt.

I grova drag kan processen delas upp i fyra steg, vilka var för sig innefattar olika delmoment.

Planering och analys

Första steget är att definiera mål för uppdraget samt att i förekommande fall analysera vad avsändaren står för hos sin omvärld, vad avsändaren vill uppfattas som, andra aktörer och hur är dessa positionerade, vem som är den tilltänkta målgruppen etc, och utifrån detta utforma kommunikations- och aktivitetsplan.

Utformning och genomförande

Utifrån uppsatta mål och resultat av analyser genomförs aktiviteten i valda medier, som trycksaker, webb, film eller annat.

Uppföljning och avstämning

Kontinuerligt under arbetets gång sker avstämningar med uppdragsgivaren.

Mätning och återkoppling

Efter avslutad aktivitet följs denna upp och återkoppling sker med uppdragsgivaren. Eventuellt också effektmätning.

Några röster om oss

”Engagerade”

”Idermark och Lagerwall har alltid gett tid och haft vilja att lära känna oss som kunder. Det har inte känts som att vi bara varit ”en till kund” bland alla andra. Koncepten de utvecklat är mycket kreativa och uppskattade.”

Mölndals stad

”Hög servicenivå”

”Bra servicenivå och leveranssäkerhet. Det som utlovats har varit klart på utsatt tid. Vi har anlitat byrån för allt från formgivning till marknadsföringskampanjer och alltid varit nöjda med resultatet.”

Swedac

”Kreativa”

”Kreativa och lyhörda! Idermark och Lagerwall lyssnar in våra önskemål och omsätter dessa på ett bra sätt till idéer och utformningar som precis funkar med det vi vill få fram. Vi är helt enkelt jättenöjda!”

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Kontaktpersoner

Lene Idermark
070-782 11 44
lene[at]idermarkochlagerwall.se

Martin Lagerwall
0709-17 45 04
martin[at]idermarkochlagerwall.se

Org.nr. 556798-2581
Godkänd för F-skatt
info[at]idermarkochlagerwall.se

Stockholm

Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Göteborg

Hängpilsgatan 5, 426 77 Västra Frölunda

Exempel på uppdragsgivare