Vad är syftet med AIDA-modellen?

Att beskriva köparens personlighetstyp
Att fånga uppmärksamheten, skapa intresse, önskan och handling hos målgruppen
Att mäta effekterna av reklamkampanjer