Vad är "kerning" inom typografi?

Ett sätt att ändra textens teckensnitt.
Justeringen av avståndet mellan specifika tecken i en text för att förbättra läsbarheten.
En metod för att centrera text på en sida.