Vad är en "rastergrafik" och när används den vanligtvis?

En grafisk teknik som används för att skapa komplexa former.
En typ av grafik som är baserad på matematiska ekvationer.
En typ av grafik som består av pixelbaserade bilder och används vanligtvis för fotografier och komplexa bilder.