Vad är målet med varumärkespositionering inom marknadsföring?

Att placera produkten i övre prisområdet på marknaden
Att etablera och kommunicera en unik plats för ett varumärke i kunders medvetande
Att öka försäljningsvolymen genom rabatter och erbjudanden