Vad innebär begreppet "grafisk profil"?

Det handlar om att skapa komplexa mönster och illustrationer för marknadsföring.
Det är en samling grafiska element och riktlinjer som används för att skapa en enhetlig och igenkännbar visuell identitet
Det avser att endast använda svartvit grafik i all marknadsföring.