Vilken är en av de primära uppgifterna för Idermark och Lagerwall?

Att bara erbjuda teknisk support för kommunikationsteknik.
Att fungera som en extern rådgivare och expert inom kommunikationsstrategi och kampanjer för att hjälpa uppdragsgivare att nå sina mål.
Att agera som en mellanhand mellan kunder och deras anställda.