Vad är SWOT-analysens syfte inom marknadsföring?

Att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot relaterade till en organisation eller produkt
Att fastställa företagets budget för marknadsföring
Att kartlägga företagets historiska försäljningsdata