Vad innebär begreppet "nischmarknadsföring"?

Att rikta sig till en bred och varierad publik
Att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster
Att fokusera på en specifik och målinriktad målgrupp med särskilda behov och intressen