Vad är "en-budskapsmodellen" inom kommunikation?

En modell som betonar användningen av flera meddelanden för att kommunicera ett koncept
En modell där ett enda, tydligt och enkelt budskap kommuniceras för att maximera förståelsen
En modell som fokuserar på att inkludera flera olika mottagare i en kommunikationsprocess