Vad är en "vektorgrafik" och när används den vanligtvis?

En grafik som representerar geografiska kartor.
En grafisk teknik för att skapa gradienter.
En typ av grafik som består av matematiska former och används för logotyper och illustrationer.