Arbetsprover

Exempel på arbeten för Länsstyrelsen i Södermanlands län

1. Filmer

Vi producerar bland annat filmer för Länsstyrelsen. Här några exempel.

2. Illustrationer

Illustrationer av olika slag är något vi gör för Länsstyrelsen. Här ett par exempel.

   

3. Grafiska profiler

Vi har gjort Länsstyrelsens grafiska profil. Du kan se den via pdf-länken nedan.

4. Trycksaker

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på trycksaker som pdf:er.

        
1              2             3

5. Event

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på material som pdf:er.
Rolluper och inbjudningskort för kungabesök och 50-årsjubileum på residenset.

     

6. Skyltar

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på material som pdf:er.

   
1             2

7. Tidningar

Vi producerar löpande den periodiska tidningen Aktiv Landsbygd för Länsstyrelsen. Här kan du läsa ett nummer.

8. Digital kampanj

För Länsstyrelsen och Naturum Stendörren skapade vi en kampanj för att uppmärksamma deras 50-årsjubileum. Kampanjen bestod av bl a digitala annonser. Här två exempel.

9. 50-årsprofil för Stendörren

För Länsstyrelsen och Naturum Stendörren skapade vi logotyper och grafisk profil inför 50-årsjubileet. Se pdf för profil.