Arbetsprover

Exempel på arbeten för Länsstyrelsen i Södermanlands län

1. Filmer

Vi producerar bland annat filmer för Länsstyrelsen. Här några exempel.

2. Illustrationer

Illustrationer av olika slag är något vi gör för Länsstyrelsen. Här ett par exempel.

   

3. Grafiska profiler

Vi har gjort Länsstyrelsens grafiska profil. Du kan se den via pdf-länken nedan.

4. Trycksaker

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på trycksaker som pdf:er.
1. Dragspelsfolder om vattenverksamhet: arbete mellan 1/8-14/8 – 22
2. Rapport ”Hur är miljöläget”: arbete mellan 15/2 – 30/3-21
Lene Idermark; Originalare och Grafisk formgivare
Martin Lagerwall: Projektledare och Grafisk formgivare

        
1              2             3

5. Event

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på material som pdf:er.
Rolluper och inbjudningskort för kungabesök och 50-årsjubileum på residenset.
Arbete mellan 15/12 -22 – 14/1-23
Lene Idermark; Originalare och Grafisk formgivare
Martin Lagerwall: Projektledare och Grafisk formgivare

     

6. Skyltar

Med Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi ramavtal beträffande all kommunikation i egenskap av fullservicebyrå. För Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi löpande gjort arbete med att utforma grafisk produktion samt kommunikations- och informations­insatser. Så som: periodisk tidskrift 3-4 nummer per år (Aktiv Landsbygd), informationskampanjer, rapporter, trycksaker, annonser, give aways, skyltar, infografik, poddar, banners, filmer, grafisk profil, illustrationer, fotografering.

Klicka på pdf-ikonerna för att se exempel på material som pdf:er.
1 + 2. Skyltar för Naturum Stendörren. Arbete mellan 1/4-1/5 – 22
Lene Idermark; Originalare och Grafisk formgivare
Martin Lagerwall: Projektledare och Grafisk formgivare

   
1             2

7. Tidningar

Vi producerar löpande den periodiska tidningen Aktiv Landsbygd för Länsstyrelsen. Här kan du läsa ett nummer.